Systémy řízení

Nabízíme zavedení (implementaci) systému managementu

Ve spolupráci se zkušenými odbornými konzultanty zavádíme systémy managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, systémy environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti práce dle OHSAS 18001.
 
Nabízíme integraci ISO 14001 a/nebo OHSAS 18001 do již zavedeného systému dle ISO 9001 nebo přímo prvotní zavedení integrovaného systému managementu.
 

Nabízíme vám

 1. poradenství ve formě pravidelných konzultací k zavedení a certifikaci vámi zvoleného systému
 2. zpracování potřebné dokumentace
 3. pomoc s naplněním legislativních požadavků (zejména environmentální legislativy a legislativy BOZP)
 4. provedení výběrového řízení na certifikační společnost – dle vámi stanovených kritérií
 5. účast a pomoc při certifikačním, dozorovém a recertifikačním auditu
 6. správu vašeho zavedeného systému
 7. optimalizaci vašeho systému – zajištění potřebných školení, úpravu a aktualizaci dokumentace dle změn ve vaší společnosti a dle požadavků norem

Dále nabízíme

 1. provedení úvodního environmentálního přezkoumání + zpracování zprávy
 2. zpracování žádostí k potřebným úředním povolením,
 3. vedení průběžné evidence produkce odpadů a zpracování hlášení o produkci odpadů za rok
 4. vedení registru právních požadavků
 5. provádění interních auditů systémů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001podle metodiky ČSN EN ISO 19011

Externí manažer kvality (manažer environmentu)

Jelikož víme, že Váš čas je drahý, zajistíme pro vás stálého externího spolupracovníka, který bude Váš systém nejen dále udržovat, ale také rozvíjet a neustále zlepšovat, tak aby se dostavily prokazatelné přínosy systému. Na základě konzultací a poznání Vašich potřeb, Vám zpracujeme veškeré podklady tak, aby bylo pouze minimum práce přímo na Vás.


      Roman Baudyš - Poskytování služeb v oblasti BOZP a PO - +420 775 296 231   bozp-baudys@seznam.cz