Zajištění revizí a kontrol technických zařízení

  1. Revize el. zařízení
  2. Revize a kontroly el. spotřebičů a el. nářadí
  3. Revize zdvihacích zařízení¨
  4. Revize tlakových zařízení
  5. Revize a kontroly hasících přístrojů a hydrantů

      Roman Baudyš - Poskytování služeb v oblasti BOZP a PO - +420 775 296 231   bozp-baudys@seznam.cz