Koordinátor BOZP na stavbách

Naše společnost nabízí pro zhotovitele staveb výkon činnosti Koordinátora BOZP dle požadavku §14 a 15 zákona č 309/2006 Sb. v platném znění. Činnosti koordinátora zajišťujeme při přípravě díla a při jeho realizaci.


      Roman Baudyš - Poskytování služeb v oblasti BOZP a PO - +420 775 296 231   bozp-baudys@seznam.cz