Bezpečnost práce

Komplexní zajištění služeb BOZP

 1. identifikace a hodnocení pracovních rizik
 2. kategorizace prací
 3. zpracování kompletní dokumentace BOZP
 4. komplexní prověrky, tématické a dílčí kontroly stavu BOZP a technických zařízení
 5. zákonná a doplňková dokumentace BOZP, zavedení a aktualizace, organizační pokyny revize, zkoušky a kontroly vyhrazených technických zařízení
 6. školení osob používajících vozidlo organizace, společnosti k pracovním účelům (bývalý "řidič - referent")
 7. školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců z BOZP
 8. spolupráce při řešení pracovní úrazovosti
 9. poradenská a konzultační činnost v BOZP
 10. účast při kontrolách státního odborného dozoru - IBP

Správa organizací, podniků, společností

 1. komplexní zajištění všech prací a služeb v prevenci rizik
 2. externí dozor odborně způsobilé osoby (OZO) v BOZP, metodické řízení pověřených zaměstnanců organizace, podniku, společnosti
 3. dodávání prostředků BOZP, zejména ochranných osobních pracovních prostředků

Zajištění odborných školení pro práce a obsluhu technických zařízení

 1. školení řidičů motorových vozíků
 2. školení obsluhy zdvihacích zařízení
 3. školení jeřábníků a vazačů
 4. školení zaměstnanců při práci ve výškách

      Roman Baudyš - Poskytování služeb v oblasti BOZP a PO - +420 775 296 231   bozp-baudys@seznam.cz