BOZP a PO - odborná způsobilost

Zajišťujeme kompletní služby v oblasti BOZP a PO po celém území republiky a výkon činnosti Koordinátora bezpečnosti práce na stavbách. Dále nabízíme zavedení systémů řízení dle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a pro zajištění systému bezpečnosti práce OHSAS 18001.
 
Součástí asistenční služby BOZP a PO je jednání s orgány státního odborného dozoru. Hot-line pro případ mimořádných událostí BOZP a PO.
 
Firma je pojištěna komplexní odpovědnostní pojistkou fyzických a právnických osob za způsobenou škodu v oblasti BOZP a PO.


      Roman Baudyš - Poskytování služeb v oblasti BOZP a PO - +420 775 296 231   bozp-baudys@seznam.cz